«بر و بچ حرفه ای»؛ شعبده بازی با هواپیماهای مدل (دوبله)

بر و بچ حرفه ای این بار با هواپیماهای مدل و هیجان بی حدشان برگشته اند تا کلی شعبده و ژانگولر جدید به نمایش بگذارند ......

بر و بچ حرفه ای این بار با هواپیماهای مدل و هیجان بی حدشان برگشته اند تا کلی شعبده و ژانگولر جدید به نمایش بگذارند. با هم ببینیم این بار چه چیزی از کلاه شعبده بازیشان در می آورند. 

تگ ها


اکستریم اخبار ویژه پیشنهاد مدال اکستریم اسپورتس