«بر و بچ حرفه ای» و هدف گیری با تفنگ مشقی روی سرسره (زیرنویس)

بر و بچ حرفه ای تفنگ های مشقیشان را برداشته اند, در حیاط پشتی یک سرسره زرگ پهن کرده اند, چند هدف را مشخص کرده اند و می خواهند ببینند که چه کسی قهرمان تیراندازی حین سر خوردن می شود ......

بر و بچ حرفه ای تفنگ های مشقیشان را برداشته اند, در حیاط پشتی یک سرسره زرگ پهن کرده اند, چند هدف را مشخص کرده اند و می خواهند ببینند که چه کسی قهرمان تیراندازی حین سر خوردن می شود. این ویدئوی جذاب را از دست ندهید.  

تگ ها


اکستریم اخبار ویژه اکستریم اسپورتس