«بشقاب پرنده و پسرک فوتبالیست»

در این انیمیشن کوتاه و جالب پسری که تنهایی به فوتبال مشغول است، ناگهان با یک بشقاب پرنده روبرو می شود و ماجرایی بین شان اتفاق می افتد ......

در این انیمیشن کوتاه و جالب پسری که تنهایی به فوتبال مشغول است، ناگهان با یک بشقاب پرنده روبرو می شود و ماجرایی بین شان اتفاق می افتد. 

تگ ها


فوتبال