«بیس جامپ» همزمان 65 زن و ثبت رکورد جدید جهانی

شصت و پنج زن از نوزده کشور جهان گرد هم آمدند تا با بیس جامپی دیدنی از ارتفاع 6 هزار متری رکورد جهانی جدیدی ثبت کنند ......

شصت و پنج زن از نوزده کشور جهان گرد هم آمدند تا با بیس جامپی دیدنی از ارتفاع 6 هزار متری رکورد جهانی جدیدی ثبت کنند. شرط پرواز این بود که همه اعضای گروه عمودی و سر همه رو به زمین باشد. گروه نزدیک یک هفته تمرین کرد و در پرواز شانزدهم خود توانست رکورد جهان را به نام خود ثبت کند. همه این ها در حالی بود که دمای هوا در هنگام پرش به 25 درجه زیر صفر می رسید.

تگ ها


اکستریم اسپورتس