«دینگی دربی»؛ 100 کیلومتر هیجان در مسیر رودخانه

دور جدید مسابقات دینگی دربی بزودی در رودخانه های استرالیا برگزار خواهد شد ......

دور جدید مسابقات «دینگی دربی» بزودی در رودخانه های استرالیا برگزار خواهد شد. در این مسابقات قایق ها در مسیر پر پیچ و خم بزرگترین رودخانه استرالیا صد کیلومتر مسابقه می دهند. در حالیکه جایزه شان فقط چند مجسمه پلاستیکی است! 

تگ ها


اکستریم اسپورتس