«رولان گاروس 2017»؛ بهترین زمین خاکی جهان چطور ساخته می شود؟

اگر طرفدار و پیگیر حرفه ای تنیس باشید حتما برای شما هم این سوال پیش آمده که زمین های تنیس را چطور می سازند و چطور از آنها نگهداری می کنند ......

اگر طرفدار و پیگیر حرفه ای تنیس باشید حتما برای شما هم این سوال پیش آمده که زمین های تنیس را چطور می سازند و چطور از آنها نگهداری می کنند. حالا به بهانه ی مسابقات اوپن فرانسه سراغ کسی می رویم که چندین سال است وظیفه ی نگهداری از این زمین ها را به عهده دارد. او از آماده سازی زمین ها قبل از شروع مسابقات برایمان می گوید.

تگ ها


تنیس آزاد فرانسه تنیس