«سعید معروف» در تیم منتخب هفته سوم «لیگ جهانی والیبال» 2017

با اینکه تیم ملی کشورمان نتوانست در هفته سوم لیگ جهانی والیبال موفق باشد، سعید معروف در لیست بهترین بازیکنان هفته قرار گرفت ......

 با اینکه تیم ملی کشورمان نتوانست در هفته سوم لیگ جهانی والیبال موفق باشد، سعید معروف در لیست بهترین بازیکنان هفته قرار گرفت. تیم منتخب هفته سوم لیگ جهانی والیبال را در این ویدیو ببینید.