«سفر سی‌هزار امتیازی «لبرون جیمز

لبرون جیمز فوق ستاره تیم کلیولند کاوالیرز سی هزارمین امتیازش را در رقابتهای باشگاهی گرفت و وارد کلوب سیهزار امتیازیها شد ......

لبرون جیمز فوق ستاره تیم کلیولند کاوالیرز سی هزارمین امتیازش را در رقابت‌های باشگاهی گرفت و وارد کلوب سی‌هزار امتیازی‌ها شد. به همین بهانه نگاهی داریم به عملکرد او در رقابت‌های ان‌بی‌ای.

تگ ها


بسکتبال