«عثمان دِمبِله» پدیده جدید بوندس لیگا

عثمان دمبله بازیکن 20 ساله بروسیا دورتموند به عنوان پدیده جدید بوندس لیگا در فصل گذشته انتخاب شد ......

«عثمان دمبله» بازیکن 20 ساله بروسیا دورتموند به عنوان پدیده جدید بوندس لیگا در فصل گذشته انتخاب شد. این ملی پوش فرانسوی با اختصاص 69 درصد از آرای تماشاگران و طرفداران بوندس لیگا به خود موفق شد این عنوان را تصاحب کند.