«فاز چهارم»: انقلابی در صنعت فیلمسازی ورزشی

فیلم فاز چهارم که ساختش چهار سال طول کشیده، هفته گذشته در میان استقبالی بی نظیر اکران شد ......

فیلم «فاز چهارم» که ساختش چهار سال طول کشیده،  هفته گذشته در میان استقبالی بی نظیر اکران شد. تیزر تبلیغاتی ابتکاری این فیلم که با دوربین گو پرو و تصویر 360 درجه تهیه شده را ببینید.

تگ ها


اکستریم اسپورتس