«فری استایلرهای معروف» و چالش هدف گیری (دوبله)

دوستان فری استایلرمان می خواهند یک تیم تشکیل بدهند و برای تشکیل تیم به مقداری پول نیاز دارند ......

دوستان «فری استایلرمان» می خواهند یک تیم تشکیل بدهند و برای تشکیل تیم به مقداری پول نیاز دارند. در نتیجه تصمیم گرفتند تا برای خودشان چالشی دست و پا کنند تا با مهارتشان در شوت کردن توپ, پول تشکیل تیم را جور کنند. آن ها چند مرحله جالب هدف گیری را پشت سر می گذارند که در این ویدئو با هم می بینیم. 

تگ ها


فوتبال