«فری استایلرها»؛ «زینگ» چیست؟(دوبله)

آیا تا به حال اصطلاح زینگ به گوشتان خورده؟ اگر نخورده این ویدئو با بچه های فری استایلر را از دست ندهید تا بشنوید که زینگ چیست و چطور می توان آن را اجرا کرد ......

آیا تا به حال اصطلاح «زینگ» به گوشتان خورده؟ اگر نخورده این ویدئو با بچه های فری استایلر را از دست ندهید تا بشنوید که «زینگ» چیست و چطور می توان آن را اجرا کرد.

تگ ها


فوتبال