«لبران جیمز»؛ بهترین شخصیت ورزشی سال 2016

لبران جیمز که در قهرمانی دراماتیک کلیولند در رقابت با گلدن استیت نقش زیادی داشت به عنوان بهترین شخصیت ورزشی سال 2016 انتخاب شد ......

لبران جیمز که در قهرمانی دراماتیک کلیولند در رقابت با گلدن استیت نقش زیادی داشت به عنوان بهترین شخصیت ورزشی سال 2016 انتخاب شد. به این ترتیب جیمز در کنار تایگر وود، ستاره معروف گلف، تنها ورزشکارانی هستند که دوبار این جایزه معتبر را بدست آوردند. به این بهانه مروری بر عملکرد استثنایی او در سال 2016 داشته باشیم.

تگ ها


بسکتبال