«لیونل مسی»؛ سی سالگی و دریبل هایی اینچنین!

معمولا سن بازیکنان فوتبال که به سی می رسد از قدرت های شان کاسته می شود ......

معمولا سن بازیکنان فوتبال که به سی می رسد از قدرت های شان کاسته می شود. با این حال لیونل مسی این فصل بعضی از زیباترین دریبل های سریالی خود را انجام داد که دعوت می کنیم در این ویدیو ببینید.

تگ ها


لیونل مسی بارسلونا لالیگا فوتبال