«پارکور» بی نظیر است (2017)

پارکور از جذابترین ورزش های اکستریم است که در دهه های اخیر محبوبیت زیادی در جهان پیدا کرده ......

پارکور از جذابترین ورزش های اکستریم است که در دهه های اخیر محبوبیت زیادی در جهان پیدا کرده. با ما همراه باشید تا زیباترین تکنیک های پارکور در سال 2017 را ببینیم و به ارزش هنر این پارکورکاران شجاع بیشتر پی ببریم.

تگ ها


اکستریم اسپورتس