"پوستترهای از قبل طراحی شده،لباس‌های متفاوت /تاخیر در معارفه به خاطر "پندار تایم

باشگاه استقلال ثابت کرد قراردادهای این باشگاه با بازیکنانش در زمان دیگری ثبت شده است ......

باشگاه استقلال ثابت کرد قراردادهای این  باشگاه با بازیکنانش در زمان دیگری ثبت شده است.
به گزارش خبرنگار مدال، باشگاه استقلال بامداد امروز از سه خرید خود رونمایی کرد اما آنچه در رونمایی از این سه بازیکن به تصویر در آمد، واقعیتی بود که ثابت می کرد این قراردادها نه در یک زمان، بلکه در روزهایی متفاوت به امضا رسیده است.
نکته اول در قراردادهای بازیکنان استقلال لباس متفاوت پندار توفیقی در قراردادها بود. او در هر قرارداد کت متفاوتی بر تن داشت. نکته دیگر نیز پوسترهای از قبل طراحی شده این سه بازیکن بود. محمدی مهر ، دانشگر و باقری یک روز قبل در محلی حاضر شده و عکس پوستری خود را برای باشگاه استقلال گرفته بودند.
همه این شواهد نشان میدهد باشگاه استقلال در روزی دیگر با نفرات مد نظر خود به توافق رسیده بود هر چند که مدال نیز یک روز پیش تر از اعلام رسمی این قراردادها در خبری اختصاصی اعلام کرد این نفرات با استقلال قرارداد امضا کرده اند اما سوال اینست باشگاه استقلال با وجود این که قراردادهای خود را جلوتر میبندد، چه اصراری به اعلام آن ها در بامداد دارد؟ آیا بخاطر لقب پندار تایم و معرفی خریدها  در بامداد همچون فصل قبل؟ 
نکته ای که با اعتراض حسن زمانی هم همراه شده تا در این باره بگوید:به توفیقی توصیه می کنم قرارداد ها را در روز ببندد.
فاطمه صمدی خبرنگار حوزه استقلال مدال

تگ ها


استقلال لیگ برتر خلیج فارس فوتبال