«چیچاریتو» بهترین گلزن تاریخ مکزیک شد

چیچاریتو با گلی که در دیدار دوستانه برابر کرواسی به ثمر رساند، به بهترین گلزن تاریخ تیم ملی مکزیک تبدیل شد ......

چیچاریتو با گلی که در دیدار دوستانه برابر کرواسی به ثمر رساند، به بهترین گلزن تاریخ تیم ملی مکزیک تبدیل شد. این چهل و هفتمین گل مهاجم لورکوزن برای کشورش بود و او را بالاتر از جرد بورگتی قرار داد.