«گرندپری اتریش» 2017؛ لوئیس همیلتون دور دوم تمرینی را هم برد

دور دوم تمرینی گرندپری اتریش روز جمعه برگزار شد و لوئیس همیلتون که دور اول را هم با پیروزی پشت سر گذاشته بود در دور دوم هم بالاتر از فتل و بوتاس به مقام قهرمانی رسید ......

دور دوم تمرینی گرندپری اتریش روز جمعه برگزار شد و لوئیس همیلتون که دور اول را هم با پیروزی پشت سر گذاشته بود در دور دوم هم بالاتر از فتل و بوتاس به مقام قهرمانی رسید.

تگ ها


اکستریم اکستریم اسپورتس