«گرند پری ایتالیا»؛ منتخب مکالمات رادیویی (دوبله)

منتخب مکالمات رادیویی رانندگان با تیم های مستقر در مسابقات فرمول 1 گرند پری ایتالیا را در این ویدئو ببینید ......

منتخب مکالمات رادیویی رانندگان با تیم های مستقر در مسابقات فرمول 1 «گرند پری ایتالیا» را در این ویدئو ببینید. 

تگ ها


اکستریم اکستریم اسپورتس