«گرند پری سنگاپور» 2017 ؛ قهرمانی «دنیل ریکاردو» در دور اول تمرینی

دور اول تمرینی گرند پری سنگاپور انجام شد و دنیل ریکاردو توانست زودتر از سباستین وتلو مکس ورستاپن از خط پایان بگذرد ......

دور اول تمرینی گرند پری سنگاپور انجام شد و دنیل ریکاردو توانست زودتر از سباستین وتل و مکس ورستاپن از خط پایان بگذرد. 

تگ ها


اکستریم اکستریم اسپورتس