«گرند پری مجارستان» ؛ اطلاعت کلی

در فاصله چند روز مانده به شروع گرند پری مجارستان نگاهی داریم به خلاصه اتفاقات و اطلاعات کلی این دور از مسابقات فرمول 1 ......

در فاصله چند روز مانده به شروع گرند پری مجارستان نگاهی داریم به خلاصه اتفاقات و اطلاعات کلی این دور از مسابقات فرمول 1. 

تگ ها


اکستریم اکستریم اسپورتس