«گرند پری مجارستان»؛ یادی از کورس دیدنی شوماخر و باریکلو (2010)

در آستانه گرندپری مجارستان یادی از کورس دیدنی مایکل شوماخر و باریکلو در همین پیست در سال 2010 داشته باشیم ......

در آستانه گرندپری مجارستان یادی از کورس دیدنی مایکل شوماخر و باریکلو در همین پیست در سال 2010 داشته باشیم.

تگ ها


اکستریم اکستریم اسپورتس