10 عدد طلایی دوران بازی «فرانچسکو توتی»

فرانچسکو توتی چندی پیش با دنیای فوتبال خداحافظی کرد. او در دوران بازی افتخارات زیادی به دست آو ......

«فرانچسکو توتی» چندی پیش با دنیای فوتبال خداحافظی کرد. او در دوران بازی افتخارات زیادی به دست آورد و میراثی از خود به جا گذاشت که تا سالها از یاد فوتبال دوستان پاک نخواهد شد. با هم سری به تالار افتخارات و رکوردهایش می زنیم تا موفقیت های او را مرور کنیم.

تگ ها


فوتبال