10 نقل و انتقال مسخره و پرخرج

در این ویدئو نگاهی می اندازیم به پول های هنگفتی که برای بازیکنان پرداخت شده و آن ها نتوانستند که توقعات را برآورده کنند ......

در این ویدئو نگاهی می اندازیم به پول های هنگفتی که برای بازیکنان پرداخت شده و آن ها نتوانستند که توقعات را برآورده کنند.

تگ ها


فوتبال