10 گل برتر اینزاگی برای میلان

منتخبی از 10 گل برتر فیلیپو اینزاگی بازیکن پیشین تیم آثمیلان را در این ویدیو مرور میکنیم ......

منتخبی از 10 گل برتر فیلیپو اینزاگی بازیکن پیشین تیم آ‌ث‌میلان را در این ویدیو مرور می‌کنیم.  

تگ ها


ویدئو آث میلان سری آ فوتبال