10 گل برتر دنیله د‌ه‌روسی با پیراهن رم/ ویدیو

دنیل ده‌روسی پس از 17 سال بازی برای رم انتهای فصل خداحافظی خواهد کرد....

باشگاه رم به مناسبت وداع ده روسی گل‌های برتر این بازیکن را منتشر کرد.

تگ ها


ویدئو ویدیو رم دنیله ده‌روسی سری آ رم سری آ فوتبال