10 گل برتر سال 2017 در بوندسلیگا (آلابا، گنابری، اوبامیانگ..)

مجموعه ای از گل های کاندید شده برای انتخاب زیباترین گل سال بوندسلیگا را مرور میکنیم ......

مجموعه ای از گل های کاندید شده برای انتخاب زیباترین گل سال بوندسلیگا را مرور می‌کنیم. به نظر شما کدامیک بهترین گل سال در فوتبال آلمان بوده است.

تگ ها


Bundesliga فوتبال