10 گل برتر «کریس رونالدو» از 400 گلش برای «رئال مادرید»

کریس رونالدو با اینکه فصل را با مصدومیت آغاز کرد اما در مراحل انتهایی به اوج آمادگی رسیده و توانسته یک تنه رئال را برابر آتلتیکو و بایرن در لیگ قهرمانان پیروز کند ......

کریس رونالدو با اینکه فصل را با مصدومیت آغاز کرد اما در مراحل انتهایی به اوج آمادگی رسیده و توانسته یک تنه رئال را برابر آتلتیکو و بایرن در لیگ قهرمانان پیروز کند. ده گل برتر از چهارصد گل این فوق ستاره پرتقالی برای رئال را در این ویدیوی زیبا ببینید.