15 رکورد جهانی در فوتبال که احتمالا تا ابد باقی می مانند! (دو)

بین انواع و اقسام رکوردهایی که در دنیای فوتبال هر روز جا به جا می شود رکوردهایی هستند که سالیان سال است کسی نتوانسته آنها را تغییر بدهد و به احتمال زیاد در تاریخ ماندگار خواهند شد ......

بین انواع و اقسام رکوردهایی که در دنیای فوتبال هر روز جا به جا می شود رکوردهایی هستند که سالیان سال است کسی نتوانسته آنها را تغییر بدهد و به احتمال زیاد در تاریخ ماندگار خواهند شد. در این مجموعه پانزده رکورد اینچنینی را مرور می کنیم. در دومین بخش آن رکوردهایی چون بیشترین کارت قرمز، بیشترین گل زده توسط دروازه بان در یک بازی و بیشترین تعداد تماشاگر در یک بازی فوتبال را بررسی می کنیم.

تگ ها


فوتبال