15 گل ایستگاهی از زیر دیوار دفاعی

کوین دبروین بار دیگر در آخرین دیدار سیتی هنرنمایی کرد و برای چندمین بار ضربه ایستگاهی خود را از زیر دیوار دفاعی حریف عبور داد و توپ گل شد ......

کوین دبروین بار دیگر در آخرین دیدار سیتی هنرنمایی کرد و برای چندمین بار ضربه ایستگاهی خود را از زیر دیوار دفاعی حریف عبور داد و توپ گل شد. به همین بهانه نگاهی به بهترین گل هایی که از زیر دیوار دفاعی عبور کردند می اندازیم.

تگ ها


کوین دبروین منچستر سیتی لیگ برتر فوتبال