15 گل برتر مردود!

منتخبی از گل‌های زیبایی که با اشتباه داوری مردود شدند....

گلچینی زیبا از مسی، رونالدو، رونالدینیو  و ....