2 گل مردود وایادولید به رئال مادرید/ ویدیو

در نیمه اول دو گل وایادولید با حکم VAR مورد قبول قرار نگرفت....

گل های مردود وایادولید در دیدار با رئال مادرید را تماشا می کنید.