20 حرکت که نشان از نبوغ مودریچ دارد

در این ویدیو نگاهی داریم به حرکات تکنیکی و شگردهای دیدنی لوکا مودریچ بازیکن تیم رئال مادرید که نشان از نبوغ و استعداد بالای این بازیکن ریزنقش دارد ......

در این ویدیو نگاهی داریم به حرکات تکنیکی و شگردهای دیدنی لوکا مودریچ بازیکن تیم رئال مادرید که نشان از نبوغ و استعداد بالای این بازیکن ریزنقش دارد.

تگ ها


لوکا مودریچ رئال مادرید لالیگا فوتبال