20 سوتی برتر دروازه بانان در تاریخ فوتبال ( والدز، براوو...)

منتخبی از بیست سوتی برتر دروازه بان ها در تاریخ فوتبال که شامل سوتی های براوو، والدز و ناواس می شود ......

منتخبی از بیست سوتی برتر دروازه بان ها در تاریخ فوتبال که شامل سوتی های براوو، والدز و ناواس می شود.

تگ ها


طنز ورزشی فوتبال