22 گل « هری کین» با پیراهن تاتنهام ؛ به مناسبت تولدش

به مناسبت تولد هری کین بازیکن تاتنهام،در این ویدئو نگاهی به 22 گل برتر و زیبایهری کین با پیراهن تاتنهام را مشاهده می کنید ......

به مناسبت تولد هری کین بازیکن تاتنهام،در این ویدئو نگاهی به 22 گل برتر و زیبای هری کین با پیراهن تاتنهام را مشاهده می کنید.

او  برای تاتنهام 113 بازی کرده و 78 گل به ثمر رسانده است.

تگ ها


هری کین تاتنهام فوتبال