25 گل برتر چیپ در تاریخ فوتبال (توتی، رونالدو، مسی و ...)

گل زدن به سبک چیپ از هر بازیکن فوتبال بر نمی آید، اما ستاره های فوتبال هر سال بهترین گل های شان را با ضربات چیپ به ثمر می رسانند ......

گل زدن به سبک چیپ از هر بازیکن فوتبال بر نمی آید، اما ستاره های فوتبال هر سال بهترین گل های شان را با ضربات چیپ به ثمر می رسانند. با هم 25 گل چیپ استثنایی در تاریخ فوتبال جهان را ببینیم.