28 روز سفر در جزیره قطبی برای فتح صخره یخی

استیفن گلواش و دوستانش 28 روز در جزیره یخ زده بافین در شمال کانادا سفر کردند تا از صخره معروف سم فورد صعود کنند ......

استیفن گلواش و دوستانش 28 روز در جزیره یخ زده «بافین» در شمال کانادا سفر کردند تا از صخره معروف «سم فورد» صعود کنند. ماجرای سفر دشوار گروه را در این ویدئوی دیدنی ببینید.

تگ ها


اکستریم اسپورتس