3 برد در یک شب! قهرمانی درک اوسازه در آلتیمت باکسر / ویدیو

درک اوسازه با سه برد متوالی قهرمان مسابقات آلتیمت باکسر شد....

مروری بر سه برد دیدنی درک اوسازه که به قهرمانی اش در مسابقات آلتیمت باکسر منجر شد.

تگ ها


رزمی درک اوسازه ویدئو ویدیو بوکس