3 برد در یک شب! قهرمانی درک اوسازه در آلتیمت باکسر / ویدیو

درک اوسازه با سه برد متوالی قهرمان مسابقات آلتیمت باکسر شد....

مروری بر سه برد دیدنی درک اوسازه که به قهرمانی اش در مسابقات آلتیمت باکسر منجر شد.