30 سابمیشن برتر در تاریخ مسابقات MMA (2)

حرکت سابمیشن (Submission) نوعی تکنیک در ورزش های رزمی ترکیبی است که که مبارز تسلیم حریف میشود و بازی را واگذار میکند ......

حرکت سابمیشن  (Submission) نوعی تکنیک در ورزش های رزمی ترکیبی است که که مبارز تسلیم حریف میشود و بازی را واگذار میکند. این حرکت به گونه ای انجام می شود که یکی از دو مبارز قسمتی از بدن حریف (دست، پا و یا گردن) را قفل میکند و فشار زیادی را بر روی آن قسمت وارد میکند. اگر مبارز در این حالت خود را به داور تسلیم نکند، دست و پا و یا اعضای دیگر بدن او خواهد شکست. به همین دلیل مبارزان در این حالت با زدن دست خود به حریف و یا روی زمین به داور اعلام میکنند که مبارزه تمام شده است و تسلیم شده اند. قسمت دوم از 30 سابمیشن برتر تاریخ مسابقات MMA را در این ویدیو ببینید.

تگ ها


رزمی اکستریم اسپورتس