34 روز تا جام جهانی؛ گل مانوئل نگرته (1986)

در فاصله 34 روز مانده تا جام جهانی یادی از گل استثنایی مانوئل نگرته برای تیم ملی مکزیک در جام جهانی 1986 خواهیم داشت ......

در فاصله 34 روز مانده تا جام جهانی یادی از گل استثنایی مانوئل نگرته برای تیم ملی مکزیک در جام جهانی 1986 خواهیم داشت.

تگ ها


جام جهانی 2018 فوتبال