38 روز تا جام جهانی؛ 38 میلیون دلار جایزه قهرمان

کاپ قهرمانی تنها چیزی نیست که از جام جهانی به تیم برنده میرسد. قهرمان جام جهانی روسیه، 38 میلیون دلار نیز به ع ......

کاپ قهرمانی تنها چیزی نیست که از جام جهانی به تیم برنده می‌رسد. قهرمان جام جهانی روسیه، 38 میلیون دلار نیز به عنوان جایزه دریافت خواهد کرد و تیم نایب قهرمان 28 میلیون دلار. در کل مبلغ 400 میلیون دلار  صرف پاداش تیم‌ها در این تورنمت خواهد شد.

تگ ها


جام جهانی 2018 فوتبال