4 استعفا و جدایی مجیدی؛ وقتی همه چیز به «خطیر» ختم می‌شود

همه اتفاقات باشگاه استقلال به علی خطیر معاون این باشگاه ختم می‌شود....

این روزها همه در استقلال استعفا می دهند.

به گزارش خبرنگار مدال، پرویز مظلومی یکی از نامداران و بزرگان تاریخ استقلال از ریاست کمیته فنی استعفا داده و به باور ما تا کنون هم خیلی صبوری کرده. مجید نامجو مطلق هم گفته که عطای چنین کمیته ای را به لقایش بخشیده. آنها دیر یا زود به حرف خواهند آمد اما پرواضح است که همه چیز برمی گردد به نقل و انتقالاتی که به اسم آنها تمام می شود اما میداندار آن خطیر است.

امروز استعفای مباشری هم رسانه ای شد، او کد داده که در باشگاه نمی توانم توانم را نشان  دهم و این یعنی که به بازی گرفته  نمی شود آن هم در شرایطی که خیلی چیزها از سوی فتحی به خطیر ختم شده. دکتر نوروزی که عضو کمیته نقل و انتقالاتش کرده بودند و گویا نقشی در این باره ندارد هم استعفا داده و گفته اند پذیرفتنی نیست.

 سوای اینکه منزوی و ماجدی هم بعضا با کنایه انتقاداتی را درباره مطلع نبودن از امور و آگاهی فتحی وخطیر از همه چیز بیان داشتند مجیدی هم ترجیح داد برود و بار دیگر گفت که از او لیست گرفتند اما تیم را خطیر می بندد  و کلی هم علیه معاون باشگاه تاخت که او شده همه کاره باشگاه. اختلافات عمیق خطیر و شفر و جنجال ها و لطماتی که از این ناحیه با استقلال وارد شد هم بماند.

بله، این روزها همه در استقلال استعفا می دهند و اغلب ختم می شود به خطیر. لابد از نگاه فتحی ارزش آن را دارد.

ببینید:

سوژه روز: عجیب‌ترین استقلال تاریخ/ ویدیو

تگ ها


امیر حسین فتحی فرهاد مجیدی امین نوروزی پرویز مظلومی مجید نامجومطلق استقلال لیگ برتر خلیج فارس فوتبال