4 اسطوره لوئیس سوارز (دوبله)

لوئیس سوارز ستاره اروگوهای تیم بارسلونا در این ویدیو به معرفی اسطورههای فوتبالی میپردازد که با آنها بزرگ شده و در زندگی فوتبالی او نقش داشتهاند ......

لوئیس سوارز ستاره اروگوه‌ای تیم بارسلونا در این ویدیو به معرفی اسطوره‌های فوتبالی می‌پردازد که با آن‌ها بزرگ شده و در زندگی فوتبالی او نقش داشته‌اند.

تگ ها


پیشنهاد مدال لوییز سوارز بارسلونا لالیگا فوتبال