4 مربی گران‌قیمت جام ملتها حذف شدند!

4مربی گران‌قیمت جام ملتها حذف شدند اما کی روش و زاکرونی همچنان می‌تازند....

4مربی گران‌قیمت جام ملتها حذف شدند اما کی روش و زاکرونی همچنان می‌تازند.

به گزارش خبرنگار مدال، چهار مربی گران قیمت جام ملتهای آسیا تا به اینجای کار حذف شده اند. 

‏1- لیپی (چین) 20 میلیون یورو (حذف)
‏2- زاکرونی (امارات) 2.15 میلیون یورو
‏3- کوپر (ازبکستان) 2 میلیون یورو (حذف)
‏4- کی روش 1.4 میلیون یورو
‏5-پیتزی (عربستان) 1.4 میلیون یورو (حذف)
‏6- بنتو (کره جنوبی ) 1.4 میلیون یورو (حذف)