49 امتیاز دیدنی استیفن کری برابر سلتیکس

ستاره بسکتبال آمریکا در دیدار تیمش برابر سلتیکس به تنهایی 49 امتیاز بدست آورد ......

ستاره بسکتبال آمریکا در دیدار تیمش برابر سلتیکس به تنهایی 49 امتیاز بدست آورد.

تگ ها


بسکتبال