5 تکنیک ابداعی نیمار

در این ویدیو نگاهی داریم به قسمتی از حرکات تکنیکی و گلهای نیمار جونیور در بارسا ،پیاسجی و تیم ملی برزیل ......

در این ویدیو نگاهی داریم به قسمتی از حرکات تکنیکی و گل‌های نیمار جونیور در بارسا ،پی‌اس‌جی و تیم ملی برزیل.

تگ ها


Neymar da Silva Santos Júnior پاری سن ژرمن لوشامپیونه فرانسه فوتبال