5 مهار برتر «چک» و «اوسپینا»

پیتر چک و دیوید اوسپینا دروازه بانانی هستند که نیاز به معرفی ندارند. در این مجموعه 5 تا از بهترین مهارهای این دروازه بانان ......

«پیتر چک» و «دیوید اوسپینا» دروازه بانانی هستند که نیاز به معرفی ندارند. در این مجموعه 5 تا از بهترین مهارهای این دروازه بانان را می بینیم.

تگ ها


آرسنال لیگ برتر فوتبال