5 نمونه از زیرکی های «رونالدینیو» که نشانگر هوش سرشار اوست (دوبله)

رونالدینیو بدون شک یکی از اصیل ترین و با هوش ترین فوتبالیست های تاریخ است که سبک خاص خودش را داشت ......

«رونالدینیو» بدون شک یکی از اصیل ترین و با هوش ترین فوتبالیست های تاریخ است که سبک خاص خودش را داشت. در این ویدئو چند نمونه از زیرکی های خاص او را می بینیم که نشان از هوش سرشار او دارند.

تگ ها


فوتبال