5 واکنش برتر بوندس لیگا در ماه آوریل 2019/ ویدیو

نگاهی خواهیم داشت به 5 واکنش برتر بوندس لیگا در ماه آپریل....

واکنش رومن بورکی، ییری پاولنکا و میشائیل رنسینگ در میان برترین های ماه آوریل است.