5 گل برتربا ضربه سر ؛ تیم زنان بارسلونا

در این ویدئو 5 گلی که بازیکنان تیم زنان بارسلونا با ضربه سر به ثمر رساندند را تماشا می کنیم ......

در این ویدئو 5 گلی که بازیکنان تیم زنان بارسلونا با ضربه سر به ثمر رساندند را تماشا می کنیم. 

تگ ها


بارسلونا فوتبال